Operation Lordover


ENG
The change in humanity's level of consciousness is an event in which, in addition to the rational brain hemisphere responsible for reality, the other brain hemisphere also enters the projection. A visible sign of this is the phenomenon known as populism. Analyzing the situation, I divided the situation management into the following projects in order to maintain the values of our modern world. Click on the language of your choice above.

HUN
Az emberiség tudatszint váltása egy olyan esemény, amiben az eddig a valóságért felelős racionális agyfélteke mellett a másik agyfélteke is belép a vetítésbe. Ennek látható jele a populizmusként ismert jelenség. A helyzetet elemezve a következő Projectekre bontottam a helyzetrendezést, hogy megtartsuk a mai világunk értékeit. Fenn kattints az általad választott nyelvre.

A Lordover Hadművelet

Bár hadműveletnek nevezem, mindenki belátására bízom a szerepvállalásának minőségét. Nem kötelező ebben részt venni, ám kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy kibontakoztasd magadban a nagyobb szerepekhez szükséges két tényezőt, a kockázatvállalást és a felelősségvállalást.Jelentkezni erre önmagadban tudsz. Maga a tevékenység is benned zajlik, a hit, a tudás, az érzések és a gondolatok által. 20 éve beültem egy lakásba és egy abszolút egyedülálló meditáció van mögöttem. Közben kidolgoztam a szükséges anyagokat, amikből tájékozódni tudsz (diczig.com), valamint gondoltam azokra is, akik csak a fotelből tudnak tenni valamit a világért (earth.elmenypark.com). A tárgyi tudás nem feltétel, mert ami itt számít, az olyan emberi képességek és tulajdonságok, amikről lehet nem is tudsz, hogy benned szunnyadnak.A következő területekre bontottam a fő területeket, amikkel a jelen emberének kell szembenéznie. Kedved szerint választhatsz, ám a szereped mélységét négy tényező határozza meg:
ALKALMASSÁG - KÉPESSÉG - KOMPETENCIA - SZABAD AKARAT

1. Idegen beavatkozás
Többszörös félreértésekkel tűzdelt eseménysor. Akik indították, közel sem olyan vadak, mint a földi emberek, ám nem tűrnek ellentmondást. Nem akarnak rosszat, de a választékból kimaradt az, hogy mi eldöntjük, hogyan akarunk élni. Ez inkább egy intrikus, hierarchikus történet, amiben a cél a félreértések tisztázása és az ideális jövőkép kitűzése. A fizikai síkú tevékenység a populizmussal szembeni fellépés, illetve annak a megfelelő mederbe terelése.

Ez a kollektív megszállás közel sem megy zökkenőmentesen, mert több olyan tényezővel szembesültek, amik váratlanul érték őket. Nem mindenkire hat a populizmus, azaz a racionális agyfélteke ellenáll a hit csatornáján érkező kollektív parancsoknak. A nehézséget az adja, hogy az ember a megszállót önmagaként érzékeli, akinek tevékenysége hivatalosan nem létezik.A megszálló célja egy vallási diktatúrához hasonló feudális világ létrehozása a Földön, amit ő földi mennynek hív. Módszere az, hogy a világunk hibáit hangoztatja, hogy minél több ember támogatását megszerezze, ám nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy ő a hibát önmagában sosem keresi, az mindig másokban van. Valamint azt sem, hogy az ő világában nincs se kritika, se ellentmondás és nem ismeri sem a polgárságot, sem a szabadságot, sem a demokráciát, sem az etikát. Ezért a legtöbb embernek akkor esik majd le, hogy miről is van valójában szó, amikor már késő. A helyzetet árnyalja az, hogy jót akar, de rosszul csinálja és rossz embereket választ.

2. Harc a Múlttal
Mind az ókori Egyiptomban, mind Mezo-Amerikában hallottunk olyanról, hogy készülnek egy hatalomátvételre, amikor a tudatszint váltás történik a ciklus végén, azaz napjainkban. Valamint biztosan többen vannak azok, akikről nem hallottunk. Megvan, hova mennek, csak gondolatban oda kell őket terelni.

Amikor az elme magasabb dimenziókba emelkedik, túllép a harmadik dimenziós folyamatos idővonalán. Az elme magasabb dimenzióba már egy szippantással, illetve akár VÉNY nélkül kapható gyógyszerekkel is emelkedhet. Egy olyan világba, ami tele van a Múlt által létrehozott kapukkal, hogy azokon át a jelenbe érkezzenek. Ahol egy számukra teljesen ismeretlen világba csöppennek, amiben nehéz eligazodniuk. Onnan lehet őket kiszűrni, hogy viselkedésük egyre inkább tükrözi a saját civilizációjuk jellemzőit akár a társas kapcsolatokban, akár a hétköznapok más területein. Mivel nem annyira a közemberekről beszélünk, bizonyos uralkodói viselkedés figyelhető meg rajtuk.

3. Harc a Jövővel
Az ellenfél többet tud rólad, számodra ismeretlen lehetőségek állnak rendelkezésére és nehéz eltántorítani a céljától. Az édes csapdákkal sem. Ide igazi szamuráj kell és sok váratlanság előidézése a hétköznapokban.

A jövőből érkezhetnek olyan fajok is, akikkel az emberiségnek majd valamikor konfliktusa lesz. Földi mércével nehéz elképzelni azt, hogy akik ránk tekintenek, milyen kapzsi, agresszív és hódító fajnak látnak minket, bár a tükörben ez rájuk is elmondható lenne. Ám amíg mi lövünk és háborúzunk, ők ezt sokkal kifinomultabb módszerekkel teszik. A jövővel történő szembeszállás egyedi emberi tulajdonságokat feltételez, mert egy olyan mezőnyben kell helytállni, ahol az ellenfelek számodra ismeretlen tudással rendelkeznek. Egy egyiptomi főpap hiába nagy tudású ember, alig értene meg valamit Einstein elméjéből és nincs ez másképp itt sem.A jövőből vagy korrekciós, vagy előnyszerzési céllal jönnek. Fontos itt leszögeznem, hogy nem mindenki érkezik ellenséges céllal sem a múltból, sem a jövőből, sőt megszállás útján sem. Azért sem, mert amikor alszol és közben álmodsz, technikailag te is megszálló vagy egy másik világban.

4. Belső pozíció
Ez egy átfogó megoldás, ami a Földdel foglalkozik és előkészíti a terepet az ugrásra. Ez inkább az az XD sugár, ami a mélytransz meditációim során került telepítésre.

Az emberiség tudatszint váltásának segítésére sok magasabb dimenziós faj is érkezett. Ám kiderült számomra, hogy itt többről van szó és ezt a helyzetet mindenki maga akarja úgy megoldani, hogy ezek a beavatkozások nincsenek koordinálva. A Föld Hologram sajátosságai miatt sokuk tudata benn ragadt és olyan tudat-töredékekre esett szét, amiben földi emberekké válva elfelejtettek mindent, ám lett itt múltjuk, családjuk, barátaik és földi életük. A mai Föld egy olyan anomália, ahol több dimenzió akadt össze a 3D frekvenciáin és ennek megoldásához gondolkodó emberre volt szükség. Ezt a problémát megoldottam, ám közben újabbak érkeztek, mert ezek soha nem hallgatnak senki másra és mennek a saját fejük után.A művelet során én is reagáltam a felek lépéseire, amiben újabb lehetőségek merültek fel, amikkel éltem is. Létrejött a Multiplex Vetítés, amit más szóval az emberi tudat új felépítésének is nevezhetnék. Aki erre a Programra érez belső késztetést, egy olyan komplex feladatban vehet részt, amiben jobb inkább kevesebbet tudni, mint többet. Az XD sugár vezet benneteket, ám a kialakult helyzetet improvizációval kell megoldani az eszed használatával.

5. Fizikai sík határa
A szellemi- és a fizikai síkok közötti határzóna feladatai. A zóna egy olyan határ, ahol kezdődik a fizikai sík. Rendkívül valóságos álmokkal járó feladat.

Bár a valóság ereje elképesztően erős, ettől még nem ott vagy, ahol a tested, hanem a tested van ott, ahol a tudatpozíciód. A fizikai sík és a szellemi szférák közötti határt meditációban sikerült kijelölnöm, ám minél közelebb vagy ehhez a határhoz, annál nehezebb megkülönböztetni az álmot a valóságtól. Akik ebben a Programban vesznek részt, a világuk bár látszólag változatlan, valójában jellegében közeledik a határ túloldalán lévő határvilágokhoz. Ők vagy magasabb tudatossággal élnek és régóta tart a felkészülésük, vagy tudatmódosító szerekkel élő hétköznapi emberek.

6. Párhuzamos valóságok
Ha néhányan arra törekszenek, hogy a saját világukat kiterjesszék a többi párhuzamos valóságra, hogy így szerezzék meg a többi "másik te" feletti pozíciót, az felrúgja a valóságok közötti konszenzust.

Minden párhuzamos valóság eltér egymástól. A konszenzus célja az, hogy arra az időszakra együttműködjenek egymással, amíg az emelkedési folyamat lezárul. Ám ez egyben lehetőség az orvtámadásra, a haszonszerzésre és olyan változások előidézésére, ami ellentétes a konszenzus szellemével és céljaival. Jelenleg három ilyen valóság szegte meg ezt a konszenzust és kezdett expanzióba a többi kárára, valamint van még egy, amelyik hajlik a másik háromhoz csatlakozásra. Aki ebbe a műveletbe szeretne lépni, jó ha tudja, hogy a konszenzus életbe lépése a mi világunk hibáinak 70%-át orvosolja, ám ára is van, amiről nekünk kell lemondani, hasonlóan a többihez.


7. Különleges Beavatkozás
Bármi adódhat bármikor. Bármire készen kell állni és előre nem tudható, mi a probléma. Én itt is melózom, mert ha jobban belegondolok, 20 éve ezt csinálom, amikor meditálok.

Olyan jártasságot igénylő feladat, amire alkalmasságod a választott feladataid végzése során derül ki, amiben megszerzed a szükséges tapasztalatokat. A feladat extra nehézségét az adja, hogy ez a beavatkozás senki tervében nem szerepel, ezért mindenki ellenségesnek látja.


Több információ

Operation Lordover

Although I call it an operation, I leave it to everyone's discretion as to the quality of their involvement. It is not compulsory, but it is an excellent opportunity to develop the two elements needed for a larger role: risk-taking and responsibility.You can apply for this in yourself. The activity itself takes place within you, through your beliefs, knowledge, feelings and thoughts. I've sat in an apartment for 20 years and have an absolutely unique meditation behind me. In the meantime, I've developed the materials you need to orient yourself (diczig.com), and I have also thought about those who can only do something for the world from their armchair (earth.elmenypark.com). Material knowledge is not a prerequisite, because what matters here are human capacities and qualities that you may not even know are dormant within you.I've broken down the main areas that face the man of today into the following areas. You can choose as you like, but the depth of your role is determined by four factors:
APTITUDE - ABILITY - COMPETENCE - FREE WILL

1. Alien interference
A series of events with multiple misunderstandings. Those who started it are not nearly as savage as the people of Earth, but they will not tolerate contradiction. They mean no harm, but what was left out of the option is that we decide how we want to live. This is more of an intriguing, hierarchical story, where the goal is to clarify misunderstandings and set an ideal vision for the future. The physical action is to counter populism and to channel it in the right direction.

This collective occupation is far from going smoothly, as they are faced with a number of factors that have caught them unawares. Populism does not work for everyone, i.e. the rational brain resists collective commands through the channel of faith. The difficulty is that one perceives the occupier as oneself, whose activity does not officially exist.The occupier's goal is to establish a religious dictatorship-like feudal world on Earth, which they call heaven on earth. Her method is to proclaim the faults of our world in order to gain the support of as many people as possible, but it must not be overlooked that she never looks for the fault in herself, it is always in others. Nor is it that in her world there is no criticism or contradiction and she knows neither citizenship, nor freedom, nor democracy, nor ethics. So most people will only realise what it is really about when it is too late. The situation is complicated by the fact that they want to do the right thing, but they do it wrong and choose the wrong people.

2. Fighting the Past
In both Ancient Egypt and Meso-America we have heard of people preparing for a takeover when a shift in consciousness occurs at the end of the cycle, i.e. in the present day. As well, I'm sure there are more of those we haven't heard of. We have where they are going, we just need to mentally direct them there.

When the mind ascends to higher dimensions, it transcends the continuous timeline of the third dimension. The mind can ascend to a higher dimension with just a sniff or even with medicines available without a prescription. To a world full of gateways created by the Past to enter the present. Where they are plunged into a world that is completely unknown to them and difficult to navigate. They can be identified by the fact that their behaviour increasingly reflects the characteristics of their own civilisation, whether in social relationships or in other areas of everyday life. Since we are not talking so much about common people, they exhibit a certain monarchical behaviour.

3. Fighting the Future
Your opponent knows more about you, has unknown options at his disposal and is difficult to dissuade from his goal. Even with sweet traps. It takes real samurai and causing a lot of unexpectedness in everyday life.

There may be species from the future with whom humanity will at some point have a conflict. By Earth standards, it is difficult to imagine how greedy, aggressive and conquering we are perceived by those who look at us, although in the mirror the same could be said of them. But while we shoot and make war, they do so in far more sophisticated ways. Confronting the future requires unique human qualities, because you have to compete in a field where your opponents have knowledge that is unknown to you. An Egyptian high priest, though a man of great knowledge, would barely understand Einstein's mind, and it is no different here.They come from the future either to correct or to gain an advantage. It is important to note here that not everyone comes with hostile intent, neither from the past nor from the future, nor even by occupation. Nor is it because when you sleep and dream, you are technically an occupier in another world.

4. Internal position
This is a comprehensive solution that deals with the Earth and prepares the field for the jump. This is more of the XD ray that was installed during my deep trance meditations.

Many higher dimensional species have also come to assist humanity's shift in consciousness. But it has become clear to me that there is more to it than that, and that everyone wants to solve this situation on their own without coordinating these interventions. Because of the peculiarities of the Earth Hologram, many of them have their consciousness trapped inside and have broken down into fragments of consciousness where they have become Earth humans and have forgotten everything, but have a past, family, friends and a life on Earth. Today's Earth is an anomaly where several dimensions are stuck together in its 3D frequencies and it took a thinking human to solve it. I have solved that problem, but in the meantime new ones have arrived, because they never listen to anyone else and go after their own minds.In the course of the operation, I reacted to the parties' actions, which gave rise to new possibilities, which I took advantage of. Multiplex Projection was created, which in other words could be called a new construction of human consciousness. Anyone who feels an inner urge for this Programme can engage in a complex exercise in which it is better to know less than more. You are guided by the XD beam, but the situation that arises must be solved by improvisation using your wits.

5. Physical plane boundary
The tasks of the boundary zone between the spiritual and physical planes. The zone is a boundary where the physical plane begins. A task involving extremely realistic dreams.

Although the force of reality is incredibly powerful, it doesn't put you where your body is, but your body is where your consciousness is. The boundary between the physical plane and the spiritual spheres I have been able to delineate in meditation, but the closer you are to this boundary, the harder it is to distinguish dream from reality. For those who participate in this Programme, their world, although seemingly unchanged, is in fact closer in nature to the border worlds on the other side of the boundary. They are either living with a higher consciousness and have a long period of preparation, or they are ordinary people living on mind-altering drugs.

6. Parallel realities
When some seek to extend their own world to other parallel realities in order to gain a position above the other "other you", it breaks the consensus between realities.

All parallel realities are different. The purpose of the consensus is to cooperate with each other for the period until the upward process is completed. But it is also an opportunity to snare, to profit and to bring about change that is contrary to the spirit and purpose of the consensus. At present, three of these realities have broken this consensus and begun to expand at the expense of the others, and there is one more that is inclined to join the other three. Anyone who wants to enter into this operation should know that the entry into force of the consensus will remedy 70% of the faults of our world, but it will also come at a price, which we will have to forego, as will the others.


7. Special Intervention
Anything can happen at any time. You have to be ready for anything and you don't know what the problem is. I'm on the job here, because come to think of it, I've been doing this for 20 years when I meditate.

A task requiring skills that you will acquire through the performance of your chosen tasks, in which you will gain the necessary experience. The extra difficulty of the task is that this intervention is not in anyone's plans, so everyone sees it as hostile.


More information